Giàn giáo di động MD02-140

1.190.000 VNĐ

959.000 VNĐ

Dài x Rộng: 140 x 25 cm
Cao: 70 - 104 cm  
Trọng lượng: 10,4 kg

Giàn giáo di động MD02-160

1.290.000 VNĐ

1.029.000 VNĐ

 Dài x Rộng: 160 x 25 cm
Cao: 80 - 125 cm 
Trọng lượng: 10,5 kg
 

Giàn giáo di động MD02-180

1.390.000 VNĐ

1.089.000 VNĐ

 Dài x Rộng: 180 x 25 cm
Cao: 90 - 136 Cm 
Trọng lượng: 11,5 kg

Giàn giáo di động MD02-200

1.490.000 VNĐ

1.159.000 VNĐ

  Dài x Rộng: 200 x 25 cm
Cao: 100 - 145 cm  
Trọng lượng: 12,7 Kg
 

Giàn giáo di động MD02-200 + Nối dài

1.919.000 VNĐ

  Dài x Rộng: 200 x 25 cm
Cao: 100 - 225 cm  
Trọng lượng: 22.5 kg
Trang 1