Giàn giáo di động MD02-140

1.190.000 VNĐ

939.000 VNĐ

Dài x Rộng: 140 x 25 cm
Cao: 70 - 104 cm  
Trọng lượng: 10,4 kg

Giàn giáo di động MD02-160

1.290.000 VNĐ

1.039.000 VNĐ

 Dài x Rộng: 160 x 25 cm
Cao: 80 - 125 cm 
Trọng lượng: 10,5 kg
 

Giàn giáo di động MD02-180

1.390.000 VNĐ

1.139.000 VNĐ

 Dài x Rộng: 180 x 25 cm
Cao: 90 - 136 Cm 
Trọng lượng: 11,6 Kg

Giàn giáo di động MD02-200

1.490.000 VNĐ

1.239.000 VNĐ

  Dài x Rộng: 200 x 25 cm
Cao: 100 - 154 cm  
Trọng lượng: 15 Kg
 

Giàn giáo di động MD02-200 + Nối dài

1.919.000 VNĐ

1.349.000 VNĐ

Dài x Rộng: 200 x 25 cm
Cao: 100 - 225 cm  
Trọng lượng: 22.5 kg

Giàn giáo di động gấp gọn MD30-140

939.000 VNĐ

 Dài x Rộng: 140 x 30 cm
 Cao: 70 - 104 cm  
 Trọng lượng: 13 kg

Giàn giáo công trình gấp gọn MD30-160

1.089.000 VNĐ

  Dài x Rộng: 160 x 30 cm
Cao: 80 - 125 cm 
Trọng lượng: 14 kg
 

Giàn giáo xây dựng gấp gọn MD30-180

1.189.000 VNĐ

  Dài x Rộng: 180 x 30 cm
Cao: 90 - 136 Cm 
Trọng lượng: 
15,5 Kg 

Giàn giáo nâng hạ tiện lợi MD30-200

1.289.000 VNĐ

   Dài x Rộng: 200 x 30 cm
Cao: 100 - 145 cm  
Trọng lượng: 16,5 Kg 

Giàn giáo công trình gấp gọn MD180

1.589.000 VNĐ

Dài x Rộng: 126 x 60 cm
Cao: 180 cm - Nặng23.5 kg
Bao Gồm: 1 Khung - 2 Mâm


Banh xe thay the cho gian giao gap gon

160.000 VNĐ

Đường Kính Bánh95 mm

Giàn giáo xây dựng gấp gọn NIKITA MD150

1.289.000 VNĐ

 
Dài x Rộng: 126 x 60 cm
Cao: 150 cm
 Bao Gồm: 1 Khung - 2 Mâm
Trang 1