Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-A(1.6+1.6M)

1.839.000 VNĐ

 
Max 3.2m. chữ A  1.6m
Rút gọn 0.6m, nặng 11.3 kg
 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-A(1.9+1.9M)

2.089.000 VNĐ

  
Max 3.8m. chữ A  1.95m
Rút gọn 0.9m, nặng 13 kg
 

 

Thang rút đa năng Nikita NKT-A(2.2+2.2M)

2.289.000 VNĐ

 
Max 4.4m. chữ A  2.2m
Rút gọn 0.9m, nặng 15.6 kg
 

Thang nhôm rút chữ A Nikita NKT-A(2.5+2.5M)

2.639.000 VNĐ

  
Max 5m. chữ A  2.56m
Rút gọn 0.97m, nặng 17 kg
 
 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-A(2.8+2.8M)

2.899.000 VNĐ

 
Max 5.6m. chữ A  2.86m
Rút gọn 0.98m, nặng 19.5 kg
 
 
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-A(3.2+3.2M)

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-A(3.2+3.2M)

3.239.000 VNĐ

 
 Max 6.4m. chữ A  3.15m
Rút gọn 0.97m, nặng 21 kg 
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-A(3.6+3.6M)

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-A(3.6+3.6M)

3.539.000 VNĐ

  
 Max 7.2m. chữ A  3.5m
Rút gọn 1m, nặng 22.5 kg
Mới
Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-A(4.0+4.0M)

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-A(4.0+4.0M)

3.999.000 VNĐ

 
 Max 8m. chữ A  3.9m
Rút gọn 1m, nặng 23.7 kg
 
Trang 1