Thang chữ A đa năng Nikita - NIKA 15

989.000 VNĐ

 Chữ A: 1.6m - Duỗi thẳng: 3.2m
Số bậc: 5 bậc - BH: 2 năm
Cân Nặng: 6kg

Thang chữ A đa năng Nikita - NIKA 20

1.159.000 VNĐ

Chữ A: 1.9m - Duỗi thẳng: 3.8m 
Số bậc: 6 bậc - BH: 2 năm
Cân Nặng: 7kg

Thang chữ A đa năng Nikita - NIKA 25

1.589.000 VNĐ

Chữ A: 2.5m - Duỗi thẳng: 5m 
Số bậc: 8 bậc - BH: 2 năm
Cân Nặng: 8kg

Thang chữ A đa năng Nikita - NIKA 30

1.719.000 VNĐ

Chữ A: 3.1m - Duỗi thẳng: 6.2m 
Số bậc: 10 bậc - BH: 2 năm
Cân Nặng: 10.2kg

Thang chữ A đa năng Nikita - NIKA 35

2.068.000 VNĐ

  Đặt Hàng Trước  
Chữ A: 3.5m - Duỗi thẳng: 7m 
Số bậc: 12 bậc - BH: 2 năm
 Cân Nặng: 12kg
Trang 1