Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D303

858.000 VNĐ

529.000 VNĐ

Số bậc: - Kích thước: 0.7m
Nặng: 2.8kg - Tải trọng: 150kg
  Bậc Lớn  
-26%
Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D304

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D304

968.000 VNĐ

719.000 VNĐ

Số bậc: 4 - Kích thước: 0.9m
Nặng: 4kg - Tải trọng: 150kg
  Bậc Lớn  

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D305

1.078.000 VNĐ

839.000 VNĐ

Số bậc: 5 - Kích thước: 1.2m
Nặng: 5kg  - Tải trọng: 150kg
  Bậc Lớn  

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D306

1.188.000 VNĐ

939.000 VNĐ

Số bậc: 6  - Kích thước: 1.5m
Nặng: 6kg  -  Tải trọng: 150kg
  Bậc Lớn  
 

Thang ghế nhôm bậc lớn Nikita NKT-D307

1.299.000 VNĐ

1.139.000 VNĐ

Số bậc: 7 - Kích thước: 1.7m
Nặng: 7kg - Tải trọng: 150kg
  Bậc Lớn  
Trang 1