Mới
Thang ghế gia đình INOX Nikita NKT-IN03

Thang ghế gia đình INOX Nikita NKT-IN03

709.000 VNĐ

 Thang inox 3 bậc = 0.7 m
3.8 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 

Thang ghế INOX Nikita NKT-IN04

910.000 VNĐ

Thang inox 4 bậc = 0.9 m
5 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 

Thang ghế INOX 5 bậc Nikita NKT-IN05

1.018.000 VNĐ

Thang inox  5 bậc = 1.2m
6kg - bản rộng - tải 150kg
 

Thang ghế INOX Nikita NKT-IN06

1.190.000 VNĐ

Thang inox 6 bậc = 1.5 m
7kg - bản rộng - tải 150kg
 
Mới
Thang ghế INOX Nikita NKT-IN07

Thang ghế INOX Nikita NKT-IN07

1.390.000 VNĐ

  Thang inox 7 bậc = 1.7 m
8 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 
Trang 1