Thang ghế đa năng TGF-04

1.120.000 VNĐ

 
Thang ghế 4 bậc + giàn phơi
6 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 
 

Thang ghế đa năng TGF-05

1.260.000 VNĐ

 
Thang ghế 5 bậc + giàn phơi
7.4 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 
 

Thang ghế đa năng TGF-04C2

1.260.000 VNĐ

 
Thang ghế 4 bậc + giàn phơi
7 kg - bậc lớn -  tải 150kg

Thang ghế đa năng TGF-05C2

1.380.000 VNĐ

  
Thang 5 bậc + giàn phơi
8.2 kg - bậc lớn -  tải 150kg
 

Thang nhôm Keiwa R03

579.000 VNĐ

  
Thang nhôm 3 bậc = 0.76m
nặng 2.2 kg - tải 150 kg
 

Thang nhôm Keiwa R04

709.000 VNĐ

 
Thang nhôm 4 bậc = 1m
nặng 2.8 kg - tải 150 kg
 

Thang nhôm Keiwa R05

829.000 VNĐ

  
Thang nhôm 5 bậc = 1.24m
nặng 3.6kg - tải 150 kg
 

Thang nhôm Keiwa R06

989.000 VNĐ

 
Thang nhôm 6 bậc = 1.47m
nặng 4.4kg - tải 150 kg
 
Trang 1