Mới
Giường xếp văn phòng TT04

Giường xếp văn phòng TT04

820.000 VNĐ

Rộng 0.63m x Dài 1m93 x Cao 0.30m
 

Giường bạt văn phòng NIKA-TT06

790.000 VNĐ

 Cao 0.35m x rộng 0.67m x dài 1m9

Ghế xếp thư giãn NIKA137

690.000 VNĐ

 Cao 1m10 x rộng 0.43m x dài 1m77

Giường gấp thư giãn - NIKA 139

850.000 VNĐ

 Cao 1m1; rộng 0.52m; dài 1m77

Giường gấp ba khúc GB75

1.789.000 VNĐ

 Dài 1,8m x rộng 0,75m x cao 0,26m

Giường kiểu Hàn Quốc HQ90

2.650.000 VNĐ

Dài 1,9m x rộng 0,9m x cao 0,35m
 
 

Giường điện tự động HQ85

3.780.000 VNĐ

Dài 1,9 x 0,85m x cao 0,35m
điều khiển bằng tay bấm điện
 
Trang 1