Thang nhôm rút đơn

1.760.000 VNĐ

Cao 2,6 m =7.5 kg; 3,2 m = 9.5 kg; 3,8 m = 11.5 kg
Giá:  1,760,000 - 2,199,000  
 

Thang nhôm rút chữ A- NIKA A-A

3.150.000 VNĐ

Cao 2,6m = 13.6 kg ; 3.2m = 16.9 kg ; 3.8m = 21 kg

Giá: 3,150,000 - 3,650,000 

 

Thang rút đa năng A-I-NIKAI

2.590.000 VNĐ

Thang rút đa năng A - I 4 loại : 3m2 - 3m8 - 4m4 - 5m

Giá: 2,590,000 - 3,590,000 

 

Thang nhôm rút đơn Nikita: NKT-R41

2.590.000 VNĐ

2.390.000 VNĐ

Loại 4,1 m = 12,5 kg
 2,590,000 VNĐ 
2,390,000 ( đến 15/6/2016)
 

Thang nhôm rút đơn Nikita: NKT- R49

2.985.000 VNĐ

Loại 4,9 m = 14,3 kg
Giá bán: 2,985,000 VNĐ
Loại có móc ở đầu: 3,090,000
Trang 1