Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI32

2.590.000 VNĐ

2.380.000 VNĐ

 
Max 3.2m. chữ A  1.6m
Rút gọn 0.6m, tải 150 kg
 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI38

2.890.000 VNĐ

2.580.000 VNĐ

 
Max 3.8m. chữ A  1.9m
Rút gọn 0.75m, tải 150 kg
 

 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI44

3.290.000 VNĐ

2.780.000 VNĐ

 
Max 4.4m. chữ A  2.2m
Rút gọn 0.85m, tải 150 kg
 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI50

3.590.000 VNĐ

2.940.000 VNĐ

 
Max 5.0m. chữ A  2.5m
Rút gọn 0.95m, tải 150 kg
 

Thang nhôm rút đa năng Nikita NKT-AI56

4.350.000 VNĐ

3.030.000 VNĐ

 
Max 5.6m. chữ A  2.8m
Rút gọn 1.1m, tải 150 kg
 
 

 

 
Trang 1